Utbildningar

MPSA:s UTBILDNINGAR


Följande företagsanpassade standard-säkerhetsutbildningar genomför vi ute hos företaget eller via webben. För offert och detaljerat innehåll samt för övriga diskussioner vänligen maila på mpsa@telia.com eller ring på +46706406027. Diger digital dokumentation samt vissa underlag på papper ingår i kurserna. Vidare utfärdas kursintyg för respektive kurs. Vi specialanpassar även dessa kurser och övriga på förslag.

GRUNDUTBILDNING-EU-RÄTT-ARBETSMILJÖ

Utbildningar Tid
BAM+ BÄTTRE ARBETSMILJÖ allmän kurs 2-3 dagar beroende på grad av fördjupning 2-3 dagar beroende på grad av fördjupning
SKYDDSOMBUDSUTBILDNING BAM +++-Kompetenshöjning för skyddsombud 2 dagar
CHEFS-OCH LEDNINGSGRUPPSKURS EU-RÄTT Chefen & Arbetsrätten 1 dag
ATT DRIVA ANLÄGGNINGSPROJEKT med kolla på lagar, förordningar föreskrifter och entreprenadformer 2-3 dagar beroende på fördjupning
RISKBEDÖMNINGAR OCH RISKANALYSER PÅ ARBETSPLATSEN 2 dagar
ENTREPRENADJURIDIK OCH ENTREPRENADFORMER 2 dagar
PRODUKTANSVAR OCH PRODUKTSÄKERHET 1 dag
BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE FÖR INDUSTRIPROJEKT (Byggherrens ansvar, Uppdragstagarens ansvar, Bas P, Bas U, samordningsansvaret på fast driftställe, entreprenörers ansvar, hur påverkar olika entreprenörsformer. 2 dagar

OMRÅDESSPECIFIKA TEKNISKA SPECIALISTUTBILDNINGAR

Utbildningar Tid
GRUNDKURS I CE-MÄRKNING OCH RISKHANTERING MASKINER OCH PROCESSER (populär kurs sedan 1995) 2 dagar
PÅBYGGNADSKURS I CE-MÄRKNING FÖRDJUPNING 2 dagar
CPR-BYGGPRODUKTER OCH CE-MÄRKNING STÅLKONSTRUKTIONER 1-2 dagar beroende på fördjupning
ATEX-Ex Grunder och tillämpning -tillverkning-användning-kontroll (damm-Brf vara) samt arbete i Explosionsfarlig 2 dagar
BESTÄLLARKOMPETENS INOM EU-RÄTTEN-TEKNISKA KRAV 2 dagar
LYFTANORDNINGAR OCH LYFTREDSKAP Tillverkning CE-märkning -Besiktning-Användning 2 dagar
STYRSYSTEMSSÄKERHET SAMT SIL- OCH PL KLASSNING 2 dagar
LASERSÄKERHET KRAV OCH HANTERING PÅ ARBETSPLATSER 1 dag
TRYCKBÄRANDE ANORDNINGAR Tillverkning-Kontroll-Användning 2 dagar
SKYDDSTEKNISKA LÖSNINGAR INOM INDUSTRIN UTGÅENDE FRÅN KRAV I STANDARDER SOM HJÄLP ATT UPPFYLLA DIREKTIVKRAVEN 1 dag

ALLMÄNNA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR

Utbildningar Tid
SÄKRA STOPP 1 dag
LASERSÄKERHET KRAV OCH HANTERING PÅ ARBETSPLATSER 1 dag
KEMISKA ARBETSMILJÖRISKER INKLUDERANDE ASBETS- OCH HÄRDPLASTER FÖR NEDSTRÖMS ANVÄNDARE 1 dag
ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ FÖR ANSVARIGA OCH ARBETSTAGARE ALLMÄN KUNSKAP (mycket populär på senare år) 1 dag
SÄKERHETSUTBILDNING FÖR UNDERHÅLLSPERSONAL 1 dag
ANLÄGGNINGSANSVARET, ANSVAR, ANVÄNDNING-FÖRÄNDRING MASKINELL UTRUSTNING (ny populär kurs) 1 dag