Om företaget

Välkomna till maskin & processäkerhetsanalys MPSA AB

Hej, kul att Du hittat till Maskin & processäkerhetsanalys (MPSA) hemsida.

Företaget startades i februari 1996. Företaget sysslar med konsultverksamhet inom området Arbetsmiljö- och Miljö samt teknik. Företagssupport inom området Maskin- och processäkerhet inom områdena ATEX-PED-MD-CPR-LVD-EMC avseende anpassning till tekniska säkerhetskrav enligt gällande EU-EES krav ur såväl tillverkar som användarkrav är vår spetskompetens.

Vi utför allt från klasningsplaner och explosionsskyddsdokument till CE- märkning av komplexa anläggningar såväl som riskanalyser och genomgång av gammal utrustning för anpassning till retroaktiva minimikrav. Support från förfrågan till färdig anläggningar utöver dina behov eller support i samband med nytillverkning eller om- och tillbyggnader.

Företaget bedriver även säkerhetsbesiktningar, företagsinternt anpassade utbildningar, säkerhetsrevisioner, hjälp med det systematiska arbetsmiljöarbetet, miljökonsekvensbedömningar.

Vi deltar även sedan 1993 i det Europeiska standardiseringsarbetet inom CEN. Utarbetande och Försäljning av det egna företagsanpassade datorprogrammet. Supportsystemet för teknik-arbetsmiljö-miljö som ger dig allt Du behöver och lite till för att uppfylla gällande krav, i programmet ingår även förutom alla blanketter, riskanalysprogram m.m en lättanvänd kunskapsbank med över 22000 sidor som ger dig svar på alla dina eventuella frågor inom dessa områden.

Våra erfarenheter projekt inom många branscher i såväl Sverige som utomlands borgar för att Du/Ni får den kvalitet och kunskap som behövs i det enskilda fallet till lägsta möjliga kostnad.