Framtida maskindirektiv

Inför utgivning av ett nytt uppdaterat maskindirektiv där har de som önskat givits möjlighet att lämna synpunkter och förslag till förbättringar. Vidare har det tagits fram en konsultrapport. Översynen och framtida uppdatering beror bl.a på den snabba tekniska utvecklingen inte minst inom det som benämns som ”New techology”områdena AI (Artificell intelligens) och IOT (Internet of Things).

Vidare kommer ett antal förtydliganden och förbättringar införas för en bättre förståelse. 2B maskiner samt bruksanvisningars krav på tryckt papper eller om det räcker i framtiden med digitala bruksanvisningar är som vanligt ett ämne som diskuteras. Ett uppdaterat Maskindirektiv från kommissionen bedömer jag kan vara klart i slutet av 2021 eller början av 2022.

Som vanligt förväntas en en övergångsperiod på 18 månader vilket innebär att det kan börja gälla kring årsskiftet 2024.

Se nedan några viktiga punkter som är aktuella.